Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Trung Tâm NC Khoai tây, Rau và Hoa, trồng rau Hàn Quốc theo VietGap

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  9
 Số lượt truy cập :  29622154
Nghiên cứu chọn tạo giống hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng tiền cho các tỉnh phía Nam
Thứ năm, 18-10-2012 | 16:34:44

Chủ nhiệm đề tài

Th.S. Tưởng Thị Lý

Thời gian thực hiện

2009-2011

Kinh phí

1800

Nghiệm thu

Ngày 16 tháng 5 năm 2012 - Khá

 

Mục tiêu tổng quát:

 • Chọn tạo được giống hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền mới phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Mục tiêu cụ thề:

 • Đối với mỗi loài hoa mục tiêu chọn tạo được các giống mới chất lượng phù hợp với thị hiếu thị trường trong nước và xuất khẩu; thích ứng tốt với điều kiện sản xuất khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng và các vùng sản xuất hoa trọng điểm ở phía Nam. Riêng đối với hoa hồng mục tiêu sẽ chọn tạo được các dòng mới phù hợp với điều kiện khí hậu Đà Lạt
 • Xây dựng được quy trình sản xuất và nhân giống phù hợp cho các giống mới chọn tạo

Nội dung:

 • Sưu tập, khảo nghiệm và nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn giống hoa hồng, cúc, đồng tiền làm vật liệu lai tạo, đồng thời lưu giữ tập đoàn giống
 • Nghiên cứu và chọn tạo giống hoa cúc, đồng tiền, hồng mới bằng phương pháp lai hữu tĩnh và gây đột biến, tạo nguồn biến dị di truyền và chọn lọc các dòng có triển vọng.
 • Nhân nhanh giống, khảo nghiệm chính quy và xây dựng hoàn  thiện các quy trình sản xuất và quy trình nhân giống (in vitro, ex vitro) các giống mới. Các dòng chọn sau khi được khảo nghiệm sơ bộ, chọn lọc lại các dòng có những đặc điểm tốt về kiểu dáng, màu sắc, sức sinh trưởng v à khả năng kháng sâu bệnh hại chính tốt sẽ được nhân với số lượng lớn để khảo nghiệm chính quy. Xây dựng quy trình sản xuất và quy trình nhân giống (in vitro, ex vitro) phù hợp với các giống mới.
 • Xây dựng  mô hình khảo nghiệm sản xuất các giống mới. Các dòng/giống có triển vọng sẽ được làm sạch bệnh và nhân nhanh in vitro để khảo nghiệm sản xuất nhằm đánh giá tiền năng thị trường. Công tác chuyển giao giống mới vào sản xuất (khảo nghiệm sản xuất) có thể tiến hành ngay từ năm thứ hai. Sau khi khảo nghiệm sản xuất các giống mới có tiềm năng về thị trường và được người sản xuất chấp nhận sẽ được báo cáo và đề nghị Hội đồng KHCN Bộ NN & PTNT công nhận giống sản xuất thử.

Kết quả:

* Nội dung: Sưu tập, khảo nghiệm và nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn giống

 • Đã sưu tập nguồn vật liệu gồm 47 giống cúc, 32 giống hoa hồng và 37 giống đồng tiền đang được trồng sản xuất tại các tỉnh phía Nam. Tập đoàn giống đã được trồng khảo nghiệm để chọn lọc các giống làm vật liệu lai tạo và gây đột biến. Các quan sát cho thấy mỗi giống hoa mang một vài đặc tính nông học nổi trội khác nhau nên đều có tiền năng làm vật liệu tạo giống hoặc gây đột biến. Đồng thời đã lưu giữ trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng tập đoàn giống sưu tập trên.

* Nội dung: Nghiên cứu và chọn tạo giống hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng mới bằng phương pháp lai hữu tính và gây đột biến.

 • Đối với hoa cúc: đã lai tạo được 50 THL và chọn lọc được 57 dòng chọn có triển vọng. Đã chiếu xạ gây đột biến 10 giống cúc và chọn lọc được 3 biến dị có triển vọng từ giống vàng Hà Lan, vàng Đài Loan và Tiger.
 • Đối với hoa đồng tiền: đã lai tạo và chọn lọc được 91 dòng chọn từ 35 THL. Đã chiếu xạ gây đột biến 5 giống đồng tiền và chọn lọc được 1 biến dị có triển vọng  từ giống Cruiser.
 • Đối với hoa hồng: đã lai tạo và chọn lọc được 69 dòng chọn từ 70 THL

* Nội dung 3: Nhân nhanh giống, khảo sát, khảo nghiệm chính quy và xây dựng các quy trình sản xuất và quy trình nhân giống (in vitro, ex vitro) các giống mới

 • Đối với hoa cúc: đã khảo nghiệm chính quy 11 dòng chọn cúc năm 2007, 19 dòng chọn năm 2009 và 17 dòng chọn năm 2010. Sau quá trình khảo nghiệm chính quy cho thấy các dòng chọn C07.7, C07.16, C07.17, C07.18, C07.20, C07.24 và các dòng chọn C09.1, C09.2, C09.8, C09.9, C09.18, C09.19 có những đặc điểm khá nổi trội: sinh trưởng tốt, mức độ ô nhiễm sâu bệnh hai ít, màu sắc hoa đẹp. Khảo nghiệm chính quy giống cúc LD9 (giống chọn lọc từ gây chiếu xạ đột biến).
 • Đối với hoa đồng tiền: đã khảo nghiệm chính quy 8 dòng chọn năm 2005 và giống đồng tiền LD910 (giống chọn lọc từ gây chiếu xạ đột biến). Sau quá trình khảo nghiệm chính quy cho thấy các dòng chọn G05.76; G05.82 và LD9 có những đặc điểm khá nổi trội: sinh trưởng tốt, mức độ ô nhiễm sâu bệnh hại ít, màu sắc hoa đẹp. Trồng khảo sát 11 dòng chọn năm 2009 và 2010, đang tiếp tục khảo sát các dòng chọn năm 2010.
 • Đối với hoa hồng: đã trồng khảo sát 10 dòng chọn năm 2010 và chọn lọc được dòng R 10.1.3 có màu sắc đẹp, năng suất cao có triển vọng đưa vào sản xuất. Dòng R 10.1.3 đã được Hội đồng Khoa học cấp cơ sở công nhận là dòng có triển vọng.

* Nội dung 4: Xây dựng mô hình khảo nghiệm sản xuất các giống mới. Các giống mới có tiền năng về thị trường và được người sản xuất chấp nhận sẽ được báo cáo và đề nghị Hội đồng KHCN Bộ NN & PTNT công nhận giống sản xuất thử.

 • Đối với nội dung xây dựng quy trình nhân giống và sản xuất thương phẩm 2 giống cúc C07.24, LĐ 9 và 3 giống đồng tiền G05.76, G05.83, LĐ 10.

+ Với giống cúc C07.24: môi trường nhập mẫu (MS + 0,3 mg/l BA + 0,1 mg/l IAA), môi trường nhân nhanh ( MS + 0,6 mg/l BA + than 0,3 mg/l), môi trường ra rễ: ½ MS +0,2 mg/l IBA + thanh 0,3 mg/l cho cây giống in vitro tốt nhất. Liều lượng phân bón cho hoa thương phẩm là 250 N – 180 P2O5 – 300 K2O với mật độ trồng 60 cây/m2 cho chất lượng hoa tốt nhất.

+ Với giống cúc LĐ 9 môi trường nhân nhanh chồi thích hợp nhất là ( MS + 1 mg/l BA), môi trường ra rễ: MS +0,1 mg/l IBA. Giá thể  ra ngôi cây con tốt nhất là môi trường mụn dừa, tro trấu và humix (tỷ lệ 2:1:1/4)

+ Với giống đồng tiền G05.76 và G05.82: môi trường nhập mẫu (MS+ 0,6 mg/l TDZ + 30 g/l đường); môi trường nhân nhanh là (MS + 0,5 mg/l BA + 1 mg/l Kinetin, môi trường ra rễ là (MS + 0,2 mg/l NAA + 1 mg/l IBA + 40 g đường đối với giống G05.76 và MS +0,6 mg/l NAA + 40 g đường đối với giống G05.82. Liều lượng phân bón giống đồng tiền G05.76 là 250 N – 120 P2O5 – 180 K2O và giống G05.82 là 200 N – 120 P2O5 – 180 K2O với mật độ  trồng 55,000 cây/ha cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

+ Với giống đồng tiền LĐ 10: môi trường tái sinh chồi thích hợp nhất lá MS +BA 10 mg/l + Ad 10 mg/l + IBA 0,2 mg/l. Môi trường nhân nhanh chồi tốt nhất là MS + BA 1 mg/l. Môi trường MS+ IBA 0,5 mg/l là môi trường thích hợp nhất cho sự tạo rễ của cây. Giá thể ra ngôi cây con tốt nhất là môi trường: Mụa dừa + tro trấu + than bùn + cát + humix + đất (tỷ lệ 1:1:1:1/2:1/4:1)

- Đối với hoa cúc: đã xây dựng mô  hình khảo nghiệm sản xuất 7 giống hoa cúc (C07.7; C07.16. C07.24, C09.2, C09.8, C09.9, LĐ 9), mỗi mô hình tại 2-3 điểm với diện tích 500 – 600 m2. Kết quả khảo nghiệm cho thấy giống C07.24, C09.2, LĐ 9 sinh trưởng và phát triển tốt nhất, màu sắc đẹp, đạt tỉ lệ hoa thương phẩm cao hơn giống địa phương có triển vọng đưa vào sản xuất.

- Đối với hoa đồng tiền: đã xây dựng mô hình khảo nghiệm sản xuất 3 giống đồng tiền G05.76, G05.82 và LĐ 10, mỗi mô hình tại 2-3 điểm với diện tích 500 – 600 m2. Kết quả khảo nghiệm cho thất 3 giống sinh trưởng và phát triển tốt, màu sắc đẹp, năng suất cao và ổn định, đạt tỉ lệ hoa thương phẩm cao hơn giống địa p hương có triển vọng đưa vào sản xuất.

- Sau quá trình khảo nghiệm sản xuất, các giống C07.24, G05.76, G05.82, LĐ 9, LĐ 10 đã được hội đồng KHCN Bộ Nông Nghiệp và PTNT công nhận đưa vào sản xuất. Giống C09.2 đã được Hội đồng KHCN cơ sở thông qua cho sản xuất thử.

- Đã nghiệm thu cấp Bộ theo quyết định số 1009/QĐ-BNN-KHCN ngày 4/5/2012 đạt loại khá

Trở lại      In      Số lần xem: 9375

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD