Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Triển vọng giống đậu nành HLĐN910 trên đất trồng tiêu

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  16
 Số lượt truy cập :  20843428
Gen lặn xa44(t) kháng bệnh bạc lá lúa – gen mới phát hiện
Thứ hai, 03-12-2018 | 08:35:19

Nguồn: Suk-Man KIM. 2018. Identification of novel recessive gene xa44(t) confering resistance to bacterial blight races in rice by QTL linkage analysis using an SNP chip. Theor. Appl. Genet. 131:2733-2743

Published on line 17 September 2018

Thông tin chính:

Sử dụngkết quả phân tích QTL và “fine mapping”, gen lặn mới được khám phá là xa44(t) điều khiển tính kháng BB và mức độ thể hiện gen này d0ược xác định bằng kết quả ph6n tích qRT-PCR.

TÓM TẮT

Bệnh bạc lá BB (Bacterial blight) do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) là đối tượng gây hại rất quan trọng đến năng suất lúa, đặc biệt vùng sản xuất lúa ở châu Á. Khái thác nguồn vậtliệu có gen kháng BB là phương pháp cải tiến giống lúa rất hiệu quả để quản lý bệnh này. Tuy nhiên, sự tiến hóa của nòi vi khuẩn Xoo hoặc sự thay đổi các pathotypes khác nhau thông qua sự kiện đột biến của gen đơn thường làm phá vỡ tính kháng. Người ta cố gắng xác định gen R mới kháng được BB một cách bền vững, đó là yêu cầu bức thiết cho cải tiến giống lúa. Cho đến nay, có tất cả 43 gen kháng được phân lập trong Oryza sativa. Trong đó, 62% là gen trội; và có 16 gen lặn (xa5, xa8, xa9, xa13, xa15, xa19, xa20, xa24, xa25, xa26b, xa28, xa31, xa32, xa33, xa34,xa42). Chín gen kháng (Xa1, Xa3/Xa26, xa5, xa13, Xa10, Xa21, Xa23, xa25,Xa27) đã được định tính và định dạng chức năng, với cơ chế kháng khác nhau Xoo.  Các gen Xa4, Xa7, Xa22, Xa30, Xa31, Xa33, xa34, Xa35, Xa39, Xa40, xa42,Xa42 được phân lập thông qua “fine mapping”, và những ORFs khác nhau với các vùng đích khác nhau được giải thích như nhưng gen ứng cử viên giải thích được tính trạng kháng BB này. Trong những gen kháng ấy, có 8 gen được trong chùm gen định vị trên nhiễm sắc thể 11; trong khi đó, những gen chưa được báo cáo trên nhiễm sắc thể 1, 9 và 10.

 

Trong nghiên cứu này, các tác giả công trình khoa học đã phân lập được 3 QTLs (quantitative trait loci) trên nhiễm sắc thể 1, 4, và 11, từ quần thể con lai F2 của 493 cá thể từ tổ hợp lai IR73571-3B-11-3-K3 x Ilpum. Người ta sử dụng một bộ SNP chip có dung lượng 7K. Trong những QTLs như vậy, một QTL chủ lực, qBB_11, trên nhiễm sắc thể 11 giải thích được 61,58% biến thiên kiểu hình, với giá trị LOD là 113,59, trên cơ sở chỉ thị phân tử SNPs 11964077 và 11985463. Gen đơn chủ lực kháng bệnh là gen lặn, được ký hiệu là xa44(t) và được thu hẹp quãng chứa gen đích là 120-kb định vị giữa 28.00 Mbp và 28.12 Mbp. Trong 9 ORFs ở vùng gen đích, có hai ORFs biểu hiện mức độ khác biệt có ý nghĩa của gen ứng cử viên. Những gen ứng cử viên này (Os11g0690066Os11g0690466) mã hóa protein “serine/threonine protein kinase domain containing protein” và “hypothetical protein,” theo thứ tự. Kết quả này rất hữu ích cho nhà chọn giống để hiểu biếu rõ hơn cơ chế tính kháng BB và cung cấp nguồn vật liệu gen kháng mới, để cải tiến giống lúa cao sản kháng bệnh BB.

 

Xem: https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-018-3187-2

 

GS. Bùi Chí Bửu tóm tắt.

 

Hình 3: Vùng gen đích qBB_11. (a) Vị trí của những markers được neo lại trên NST 11 trên cơ sở hệ gen giống lúa Nipponbare. Ba gen kháng BB hình thánh một chùm gen gần vùng đích, tại đó, loci Xa40Xa3/26 được hiển thị. (b) Vùng đích được đánh dấu xung quanh bởi STS marker #1.STS1150/HinfI và SSR marker #21.RM27340 thông qua kết quả phân tích QTL. Số trong ngoặc đơn là số các “recombinant” được phát hiện trong cặp lai P6 × Ilpum, dòng con lai BC1F2. (c) Các loci của những ORFs được liệt kê trong vùng đích có từ “fine mapping” trên cơ sở RAP-DB (IRGSP-1.0). Chín gen ứng cử viên đối với gen kháng BB được quan sát ở độ lớn phân tử 120-Kbp của vùng đích.

Trở lại      In      Số lần xem: 458

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
 • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cậy lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
 • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
 • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
 • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
 • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
 • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
 • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
 • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
 • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
 • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
 • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
 • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
 • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
 • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
 • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
 • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
 • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
 • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
 • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD