Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022 cả nước nhập khẩu 246.015 tấn phân bón, tương đương 112,53 triệu U SD, giá trung bình 457,4 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2022, với mức tăng tương ứng 45,8%, 68,3% và 15,4%. So với tháng 8/2021 thì giảm mạnh 28,6% về lượng, nhưng tăng 4% kim ngạch và tăng mạnh 45,6% về giá.
 
Trong tháng 8/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng nhẹ 2,3% về lượng, tăng 12% kim ngạch, tăng 9,5% về giá so với tháng 7/2022, đạt 110.166 tấn, tương đương 47,21 triệu USD, giá 428,6 USD/tấn; So với tháng 8/2021 thì giảm mạnh 43,5% về lượng, giảm 19,8% kim ngạch nhưng tăng mạnh 41,9% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 8/2022 tiếp tục giảm mạnh, giảm 61,4% về lượng và giảm 50,2% kim ngạch so với tháng 7/2022, đạt 1.000 tấn, tương đương trên 1 triệu USD; so với tháng 8/2021 cũng giảm mạnh 93,6% về lượng, giảm 84% kim ngạch.
 
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,19 triệu tấn, trị giá trên 1,02 tỷ USD, giá trung bình đạt 467 USD/tấn, giảm 30,9% về khối lượng, nhưng tăng 12,2% về kim ngach và tăng 62,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 48,2% trong tổng lượng và chiếm 42,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 434,27 triệu USD, giá trung bình 411,2 USD/tấn, giảm 26,9% về lượng, nhưng tăng 9% về kim ngạch và tăng mạnh 49% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
 
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 6,9% trong tổng lượng và chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch, với 150.457 tấn, tương đương 97,72 triệu USD, giá trung bình 649,5 USD/tấn, giảm 42,3% về lượng, nhưng tăng 14,5% về kim ngạch và tăng mạnh 98,3% về giá so với 8 tháng đầu năm 2021.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 179.822 tấn, tương đương 112,67 triệu USD, giảm mạnh 53,7% về lượng, giảm 15% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,2% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,59 triệu tấn, tương đương 645,13 triệu USD, giảm 25,8% về lượng nhưng tăng 8,6% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 72,7% trong tổng lượng và chiếm 63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 383.117 tấn, tương đương 130,95 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng mạnh 56% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 17,5% trong tổng lượng và chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 

Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

 

Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ) 

Nhập khẩu phân bón 8 tháng năm 2022 giảm lượng, tăng kim ngạch
Nguồn: VITIC
Thủy Chung - VINANET.