Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Trung Tâm NC Khoai Tây, Rau và Hoa Đà Lạt

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  24
 Số lượt truy cập :  5462172
Tuần tin khoa học 255(5 -10/12/2011)
Thứ sáu, 02-12-2011 | 08:26:12

Thể hiện OSRIP18 làm gia tăng tính chống chịu hạn và mặn trong cây lúa chuyển gen.

S.Y Jiang và ctv. thuộc ĐH Quốc Gia Singapore đã nghiên cứu sự thể hiện gen OsRIP18 và công bố trên tạp chí Transgenic Research. Cả hai loại hình stress do khô hạn và mặn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng. Kỹ chuyệt chuyển nạp gen là con đường hiệu quả nhằm cải tiến tính chống chịu đối với stress phi sinh học như vậy. Chức năng của gen là tiền đề để người ta xác định những gen ứng cử viên trong nội dung cải tiến này. Jiang và ctv. đã nghiên cứu chức năng của một protein trong cây lúa có tên tiếng Anh là “Oryza sativa Ribosome-inactivating protein gene 18” (ký hiệu là OSRIP18) bằng phương pháp thể hiện gen có tính cách lệch vị trí (ectopically expressing) dưới sự kiểm soát của promoter CaMV 35S trong bộ gen cây lúa. Họ đã tạo ra được 11 cây lúa transgenic độc lập nhau. Tất cả chúng đều thể hiện được tính chống chịu với khô hạn và mức độ mặn cao. Kết quả thể hiện gen qua phân tích “microarray” cho thấy: người ta đã phát hiện được chúng trên 100 probe sets với sự thể hiện phần lớn theo kiểu “up-regulated” trong khi những tín hiệu chỉ xuất phát từ ba probe sets là loại hình “down-regulated” sau khi thể hiện OSRIP18. Hầu hết chúng đã không bị điều tiết khi khô hạn hoặc bị xử lý mặn cao. Các dữ liệu của tác giả cho thấy có sự gia tăng tính chống chịu thể hiện trong cây transgenic do cơ chế “up-regulation” . OSRIP18 có thể là nguồn gen đầy tiềm năng cho cải tiến giống cây trồng chịu hạn và mặn. Xem tạp chí Transgenic Research ngày 26-10-2011 hoặc http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038450

Biểu hiện gen ZmGF14-6 của cây ngô trong cây lúa, liên quan đến tính chống chịu khô hạn, nhưng làm gia tăng tính nhiễm bệnh.

Campo và ctv. thuộc Trung Tâm nghiên cứu “Agricultural Genomics” của Tây Ban Nha đã xem xét sự thể hiện gen chịu hạn của cây ngô chuyển nạp vào cây lúa. Các protein 14-3-3 đã được tìm thấy trong sinh vật eukaryotes, đóng vai trò như những regulators của các lộ trình truyền tín hiệu rất đa dạng kết hợp với một chuỗi các tiến trình sinh học khác. Chức năng của gen ZmGF14-6 mã hóa protein 14-3-3 trong cây bắp đã được ghi nhận. Phân tích sự thể hiện gen cho thấy sự điều tiết ZmGF14-6 thuộc loại hình “up-regulated” khi bị khuẩn tấn công và bị xử lý mặn đối với cây bắp. Trong khi đó, đối với stress khô hạn, nó thuộc loại hình “down-regulated”. Người ta ghi nhận rằng cây lúa thể hiện ZmGF14-6 làm tăng cường tính chống chịu khô hạn kết hợp với sự kiện kích hoạt mạnh hơn của những gen có vai trò chịu hạn trong cây lúa. Tuy nhiên, cây lúa cũng biểu hiện ZmGF14-6 theo nguyên tắc hoặc theo hệ thống dễ nhiễm với pathogen nào đó (pathogen-inducible regime) làm cây lúa nhiễm bệnh nặng hơn với Fusarium verticillioidesMagnaporthe oryzae. Dưới các điều kiện lây nhiễm, người ta thấy những gen có quan hệ với sự kiện tự bảo vệ đã thể hiện kém hơn trong cây lúa có chuyển gen ZmGF14-6. Điều này cho thấy ZmGF14-6 điều tiết tốt với chống chịu khô hạn trong cây lúa biến đổi gen và cho kết quả xấu với phản ứng tự vệ chống lại xâm nhiễm của pathogen. Xét nghiệm thể hiện “transient” bằng protein đánh dấu bởi huỳnh quang đối với protein ZmGF14-6 trong tế bào biểu bì hành tây cho thấy: có một phân bố rộng của protein ZmGF14-6 trong tế bào chất và trong nhân. Những thí nghiệm về “colocalization” (đồng định vị) của huỳnh quanh đánh dấu ZmGF14-6 với các markers trong cơ quan cây, phối hợp với kỹ thuật đánh dấu trên tế bào bằng “endocytic tracer FM4-64”, người ta thấy rằng có hiện tượng “subcellular localization” (định vị tế bào phụ) của protein ZmGF14-6 trong giai đoạn đầu của endosomes. Xem tạp chí J.Exp.Bot. ngày 20-10-2011 hoặc trên mạng NCBI  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22016430

Tổng quan về gen phản ứng với khô hạn của cây lúa.

Bài tổng quan này được Hadiato T., và  Tran L.S. thuộc Trung Tâm Công nghệ Sinh học Nông Nghiệp, Bogor, Indonesia viết. Cây lúa (Oryza sativa L.), là một trong những cây trồng quan trọng bậc nhất trong nông nghiệp, cung cấp lương thực cho hơn một nửa dân số toàn cầu, nhất là các nước đang phát triển. Mức độ gia tăng nhanh chóng dân số thế giới đặt ra cho ngành trồng lúa phải có bước đột phá vĩ đại hơn. Khô hạn là một trong những yếu tố giới hạn chính cho năng suất lúa. Các nhà khoa học đ0ang đứng trước thách thức phải cải tiến cả hệ thống tủy nông và đặc điểm nông học cây lúa. Công nghệ sinh học đã và đang giúp các nhà nghiên cứu xác định gen có chức năng chống chịu hạn. Bài tổng quan quan khẳng định lại các nghiên cứu gần đây về số gen có chức năng điều khiển tính chống chịu khô hạn của cây lúa, gen ứng viên tiềm năng để phát triển các giống lúa chuyển gen chịu hạn tốt. Hơn nữa, ngườita biết làm thế nào gen phản ứng với khô hạn biến thiên lớn như vậy, thí dụ như các yếu tố phiên mã (transcription factors) và các gen mã hóa protein kinase, đã được khai thác bằng kỹ thuật di truyền nhằm tăng cường tính chống chịu khô hạn của cây lúa transgenic. Sự góp mặt của nhiều phytohormones khác nhau trong cơ chế điều tiết phản ứng với khô hạn như là một mớ vô cùng rối rắm của hệ thống phản ứng với nó (drought-responsive networks). Điều này cho thấy có sự tương quan phức tạp với hệ thống phản ứng stress khác nữa, thí dụ như lạnh và mặn, sẽ được thảo luận sau này. Người ta hi vọng rằng việc hiểu biết làm thế nào cây lúa phản ứng với khô hạn, điều ấy sẽ giúp chúng ta có thể ổn định được năng suất cây trồng và bảo vệ chúng trước khô hạn do thiếu nước tưới. Xem tóm tắt trên tạp chí Plant Cell Rep. 30(3): 297-310 [2011], hoặc trên mạng NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21132431

Các yếu tố phiên mã là công cụ trong kỹ thuật di truyền tạo giống cây trồng chịu khô hạn.

Hussain SS, Kayani MA, Amjad M. thuộc ĐH Bonn, Cộng Hòa Liên Bang Đức đã công bố trên tạp chí Biotechnol. Proq. 2011, 27(2): 297-306 về công trình nghiên cứu đặc sắc của họ. Sự tăng trưởng và năng suất cây trồng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi stress phi sinh học như hạn, mặn và nhiệt độ. Stress do khô hạn là một trong những yếu tố hạn chế chủ yếu đến năng suất cây trồng trên toàn thế giới do bản chất đa gen của nó (multigene nature), tạo nên những cây trồng transgenic như là một triển vọng có tính chất thách thức. Muốn phát triển giống cây trồng theo hướng như vậy, người ta phải cải tiến tính chống chịu khô hạn, phải có một hiểu biết căn bản về sinh lý học, sinh hóa, và các hệ thống điều hòa gen (gene regulatory networks). Trong hệ thống truyền tín hiệu, sự kiện bắt đầu từ việc nhận tín hiệu của stress đến thể hiện các gen phản ứng với stress, các TF (transcription factors: những yếu tố phiên mã) đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì những TF này, như phản ứng với tất cả các gen cấu trúc, có xu hướng kiểm soát các bước của nhiều lộ trình, chúng xuất hiện như những công cụ mạnh mẽ nhằm thao tác các chu kỳ biến dưỡng rất phức tạp trong thực vật. Một trong những lớp TF đó là DREB/CBF (dehydration responsive elements: DREB) chúng kết gắn với các nguyên tố cis có tên thông dụng là “drought responsive cis-acting elements”. Những cây chuyển gen đã được phát triển với tính chống chịu stress gia tăng been bằng phương pháp thể hiện DREB/CBF. Gần đây, các chức năng của một số lượng lớn các TF của thực vật đã được làm sáng tỏ và người ta đã hiểu nhiều hơn về chúng trong điều khiển tính chịu hạn. Việc sử dụng nhiều TF trong nghiên cứu stress của cây trồng đã có nhiều báo cáo khoa học được công bố. Thao tác trên DNA tái tổ hợp như vậy tạo ra một kỷ nguyên mới cho cây trồng biến đổi gen. Xem tóm tắt trên NCBI  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21302367

Trở lại      In      Số lần xem: 1591

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
 • Lai tạo thành công giống sắn kháng bệnh khảm
 • Tuần tin khoa học 269 (12-18/03/2012)
 • Tuần tin khoa học 246 (3 - 9/10/2011)
 • Tuần tin khoa học 245 (26/9-2/10/2011)
 • Tuần tin khoa học 240(22-28/08/2011)
 • Tuần tin khoa hoc 241 ( 29/8 – 4/9/2011)
 • Tuần tin khoa học 242 (5 – 11/09/2011)
 • Tuần tin khoa học 243 (12-18/09/2011)
 • Tuần tin khoa học 244 (19-25/09/2011)
 • Tuần tin khoa học 247(10-16/10/2011)
 • Tuần tin khoa học 248 (17-23/10/2011)
 • Tuần tin khoa học 249 (24-30/10/2011)
 • Tuần tin khoa học 250 (31/10-6/11/2011)
 • Tuần tin khoa học 251(7 - 13/11/2011)
 • Tuần tin khoa học 252(14-20/11/2011)
 • Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác Đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười
 • Tuần tin khoa học 253(21-26/11/2011)
 • Tuần tin khoa học 260(9-15/01/2012)
 • Tuần tin khoa học 254 (28/11 - 4/12/2011)
 • Tìm ra gien giúp tăng sản lượng củ cải đường
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD