Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Triển vọng giống đậu nành HLĐN910 trên đất trồng tiêu

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  24
 Số lượt truy cập :  20864621
Tuần tin khoa học 622 (18-24/02/2019)
Thứ bảy, 16-02-2019 | 07:32:45

Chuyển nạp gen đầu tiên trên cây lúa mì einkorn

 

Các nhà khoa học Nga thuộc All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, Mát xcơ va đã báo cáo lần đầu tiên công trình chuyển nạp gen thành công giống lúa mì einkorn. Giống lúa mì einkorn được thuần hóa có tên khoa học là Triticum monococcum là một trong những loài mễ cốc trồng trọt cổ xưa nhất trên thế giới. Đặc điểm di truyền của nó là có bộ genome nhỏ, ít bội thể hơn lúa mì, đa hình di truyền cao; tạo nên một mô hình rất tốt để nghiẹn cứu genome học và nghiên cứu proteomics của Triticeae. Sự cải biên di truyền thành công của lúa mì einkorn được thực hiện bằng súng bắn gen. Mô non của lúa mì einkorn trồng ở vụ xuân được tiến hành bắn gen với plasmid có reporter gene GFP (green fluorescent protein) và chỉ thị phân tử chọn lọc là gen “bar” (bialaphos resistance gene). Áp suất khí nén, kích thước của microcarrier và thời điểm phát triển mô được điều chỉnh tối hảo để  đạt kết quả chuyển nạp gen ổn định. Kết quả cho thấy mô cây lúa mì einkorn được bắn gen vào không tái sinh tốt, nhưng những cải biên của môi trường nuôi cấy mô được xem như là yếu tố làm gia tăng việc sản sinh ra cây transgenic. Trong nhiều thí nghiệm, từng cây transgenic riêng biệt nhau được sản sinh ra với tần suất đạt được là 0,6%. Phân tích ở mức độ phân tử, chỉ thị đánh dấu chọn lọc và nghiệm thức xử lý bằng thuốc cỏ chứng minh rằng gen gfp/bar rất ổn định, hợp nhất được vào hệ gen của cây einkorn và di truyền thành công trong nhiều thế hệ sau đó. Những transgenes này, như những loci có tính trội, phân ly theo cả di truyền Mendel và di truyền không Mendel do sự kiện chèn đoạn nhiều quá (multiple insertions). Quần thể đồng hợp tử T1-T2 hữu thụ của cây lúa mì einkorn chuyển gen kháng với thuốc cỏ đã được người ta chọn lọc. Kết quả nghiên cứu có thể là điểm khởi động cho việc ứng dụng “transgenesis” và chỉnh sửa hệ gen, cũng như genome học chức năng so sánh và cải tiến giống lúa mì einkorn và các loài mễ cốc khác. Xem BMC Biotechnology.

 

Phân tích haplotype các gen của cây lúa giúp cho việc phát triển công nghệ “Tailor-made Rice” nhằm cải tiến di truyền tính trạng hạt thóc

 

Nhiều gen của cây lúa thể hiện qua nhiều tính trạng chính đã được công bố, tuy nhiên,  những tái tổ hợp ưu việt mang tính chất “haplotype” để phát triển ra giống lúa lý tưởng vẫn còn là vấn đề phải nghiên cứu. Do vậy, Ragavendran Abbai và ctv. thuộc International Rice Research Institute đã thực hiện phân tích haplotype với 120 gen đã được định tính trước đây, điều khiển các tính trạng phẩm chất gạo và năng suất hạt, họ sử dụng “3K RG panel”. Kết quả của nhiên cứu này được công bố trên tạp chí Plant Biotechnology Journal. Công trình khoa học này cho thấy có 92 gen trong tổng số 120 gen phân tích, biểu thị những haplotypes biến thiên từ 2 đến 15, trong khi 28 gen còn lại chỉ có duy nhất một haplotype khi chạy “3K RG panel”. Gen ứng cử viên trên cơ sở nghiên cứu theo hướng “association” của 120 gen cho thấy rằng: 21 gen được dòng hóa trước đâyphối hợp rất chặt chẽvới tính trạng năng suất hạt và tính trạng phẩm chất hạt. Ảnh hưởng của những haplotypes này đối với 21 gen ảnh hưởng đến 10 tính trạng chủ lực (cao cây, số chồi, số ngày để trổ bông, dài bông lúa, số nhánh gié sơ cấp / bông, năng suất hạt, kích thước hạt, hàm lượng amylose, hàm lượng sắt và kẽm trong hạt) được thể hiện rõ trong khi chạy subset của “3K RG panel” qua thí nghiệm hai vụ. Nghiên cứu còn cho kết quả ghi nhận một vài haplotypes của những gen nghiên cứu nổi bật hơn các gen khác. Xem Plant Biotechnology.

 

GMOs không gây ra suy giảm quần thể bướm monarch

 

 Bướm monarch và những cây là ký chủ chính của nó, như cây milkweed (chi Bông tai), đã và đang suy giảm quần thể ngay cả khi trước khi cây trồng GM được gieo trồng. Đây là kết quả thâm cứu của Jack Boyle, một post-doct của Environmental Science and Policy, College of William & Mary. Boyle và nhóm nghiên cứu của anh đã công bố kết quả khoa học này trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Họ kết hợp kết quả kỹ thuật số từ bảo tàng và mẫu vật lưu trữ (herbaria) trên toàn vùng Bắc Mỹ, rồi phân tích mức độ dân cư tương đối (relative abundance) của cả bướm monarchs và milkweeds (hình) sưu tập hơn một thế kỷ (1900-2016). Họ thấy rằng cả bướm monarchs và cây milkweedsđều có quần thể phong phú vào đầu thế kỷ 20 và sau đó giảm dần xuống theo cây trồng kháng thuốc cỏ mà những quan sát này đã có xu hướng giảm từ khoảng năm 1950. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng: cây trồng kháng thuốc cỏ rõ ràng không phải là thủ phạm duy nhất, cũng không phải là thủ phạm chính. Không những bướm monarch và cỏ bông tai giảm trong thập niên gần đây mà còn suy giảm trước khi cây GM phát triển trên đồng ruộng, nhưng các biến số khác, đặc biệt là sự suy giảm số nông trại, dư đoán xu hướng tác động mạnh hơn. Xem PNAS.

 

Sử dụng CRISPR-Cas9 để xác định đích chuẩn và tác động chỉnh sửa gen FAD2–2 Microsomal Omega-6 Desaturase trong cây đậu nành.

 

Hệ thống “RNA-guided CRISPR-Cas9” được xem như là công cụ rất hữu hiệu trong đột biến có chủ đích, bởi vì sự ứng dụng rộng rãi của nó trong rất nhiều ngành sinh học khác nhau. Hệ thống CRISPR-Cas9 nuclease là công cụ được sử dụng trước đây là những lổ hổng của nó ngày càng được khắc phục để thực hiện đột biến có chủ đích tại vị trí chuẩn xác. Do đó, hệ thống này đã được sử dụng bởi Piwu Wang và ctv. thuộc Jilin Agricultural University, cho thấy tính hiệu quả của nó trong đột biến, chèn đoạn chính xác tại vị trí nào đó trong chuỗi trình tự khá hiệu quả của gen FAD2–2 trong cây đậu nành. Kết quả đã được in ấn trên tạp chí BMC Biotechnology. Các nhà khoa học đã thiết kế một phân tử “guided RNA sequence” sử dụng công cụ tin sinh học xác định điểm đến đặc biệt tại loci FAD2-2 trong hệ gen cây đậu nành, để phục vụ kết quả cải biên dầu đậu nành. Cây đậu nành transgenic đột biến này biểu hiện rõ ràng đột biến có chủ đích tại gen đích. Hơn nữa, việc tìm thấy gen Cas9, gen BAR, và NOS terminator đã được thực hiện theo trình tự chuẩn. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy chuyển nạp gen chỉnh sửa của Cas9 gene vào cây đậu nành, cũng như CRISPR-Cas9/sgRNA đã kích hoạt đột biến tại trình tự đích tại loci FAD2–2. Sự hợp nhất gen FAD2–2 tại vùng mục tiêu ở dưới dạng bổ sung thêm vào (substitution), mất đoạn (deletions), xen đoạn (insertions) hoàn tất với tần suất cao và ít đột biến không chủ đích. Kết quả nghiên cứu cho thấy những phát triển gần đây và những thách thức trong tương lai để cải tiến các tính trạng nông học quan trong của giống cây trồng sử dụnh hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9. Xem BMC Biotechnology.

 

Hệ thống CRISPR cải tiến

 

CRISPR là một trong những công cụ đầy khả năng được các nhà sinh học phân tử áp dụng trong chỉnh sửa hệ gen. Tuy nhiên, hệ thống này thiếu một phần rất quan trọng là – một các bật và tắt (switch). Nếu có cái gì đó sai, không có công cụ “switch” này để cho nó dừng lại. Do đó, các nhà khoa học thuộc University of California, Berkeley đã tiến hành nghiên cứu để cải tiến hệ thống ấy. Các nhà khoa học đã sử dụng cái gọi là “circular permutation” (hoán vị vòng quanh) và tái sắp xếp lại CRISPR thành một công cụ mang tính chất lập trình (programmable tool) được gọi là ProCas9 nó có thể xuất hiện một cách thầm lặng trong tế bào cho đến một yếu tố mang tính chất từ bên ngoài (external factor), ví dụ như sự xâm nhiễm của virus làm cho nó bật mở on. ProCas9 hoạt động như một “màng” an ninh (extra layer of security), hạn chế khả năng chỉnh sửa của CRISPR để đảm bảo sự cắt là chính xác. ProCas9 còn có thể đáp ứng với “Boolean inputs” ví dụ như "and" hoặc "not", do đó, sẽchỉ hoạt động khi gặp đúng một “set of instructions”. Thí dụ, một instruction nói rằng "tế bào bị nhiễm bệnh" sẽ dẫn đến một phản ứng "sacrifice the cell" (hi sinh tế bào), kích hoạt CRISPR để cắt những gen có chức năng tiếp tục sống. Xem CellBerkeley News.

 

THÔNG BÁO

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÂY TRỒNG CÔNG NGHIỆP

 

International Conference on Industrial Crops

 

AAIC (Association for the Advancement of Industrial Crops) tổ chức hội nghị hàng năm lần thứ 31 với chủ đề "Advancing the adoption of industrial crops through innovation and technology." Sự kiện này xảy ra vàongày 8-11 tháng Chín năm 2019, tại El Conquistador Resort, Tucson, Arizona, Hoa Kỳ. Xem AAIC webpage.

Trở lại      In      Số lần xem: 181

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
 • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cậy lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
 • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
 • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
 • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
 • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
 • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
 • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
 • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
 • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
 • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
 • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
 • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
 • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
 • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
 • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
 • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
 • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
 • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
 • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD