Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  9
 Số lượt truy cập :  34005099
  • Giới thiệu
  • Nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

 

Văn phòng Viện có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, quản trị, xây dựng cơ bản, khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán và giúp Viện trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

 

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động của Viện;

 

Quản lý viên chức và người lao động; thực hiện những công việc liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, đánh giá viên chức và người lao động;

 

Thực hiện chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm đối với viên chức và người lao động;

 

Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thanh tra và công tác phòng chống tham nhũng của Viện.

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và bảo đảm cảnh quan trong cơ quan Viện; thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết;

 

Quản lý  trụ sở làm việc, quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý tài sản công và điều kiện phục vụ làm việc trong Viện;

 

Quản lý xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn, tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, sửa chữa lớn;

 

Quản lý hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, quản lý các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ;

 

Quản lý hoạt động đào tạo, đào tạo sau đại học, thông tin – thư viện;

 

Quản lý hoạt động dịch vụ, sản xuất và kinh doanh;

 

Quản lý việc quy hoạch, sử dụng đất đai trong toàn viện, quản lý đầu tư, xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị;

 

Tham mưu cho Viện trưởng về chế độ kế toán và các quy định có liên quan đến công tác tài chính, kế toán;

 

Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo luật kế toán. Quản lý các nguồn kinh phí, thực hiện việc thu chi tài chính đúng pháp luật;

 

Hướng dẫn và kiểm soát việc chấp hành chế độ kế toán tài chính đối với các đơn vị trực thuộc, xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc; lập và tổng hợp báo cáo tài chính và các báo cáo khác cho toàn viện theo yêu cầu;

 

Soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng;

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


STT Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ
1 Ngô Minh Dũng Tiến sỹ - NCVC Chánh văn phòng
2 Trần Thị Thu Tâm Cử nhân - CVC Phó chánh văn phòng
3 Phạm Xuân Vũ Cử nhân Phó chánh văn phòng
4 Bùi Thị Thu Ngân Thạc sỹ Phó chánh văn phòng
5 Ngô Thị Thu Hương Cử nhân Phó chánh văn phòng
6 Nguyễn Thị Minh Phượng Cử nhân Phó chánh văn phòng
7 Trần Thị Kim Nương Cử nhân Phó chánh văn phòng
8 Phan Trung Hiếu Thạc sỹ Nghiên cứu viên
9 Trần Thị Như Ngọc Cử nhân Chuyên viên
10 Trần Văn Tưởng Kỹ sư Nghiên cứu viên
11 Nguyễn Hồng Vi Kỹ sư Chuyên viên
12 Lê Thị Thanh Tâm Cử nhân Kế tóan viên
13 Võ Phạm Thái Mỹ Nhân viên kỹ thuật
14 Trần Thị Bé Cao Đẳng Kế toán viên
15 Nguyễn Lưu Trí Kỹ sư Nhân viên kỹ thuật

Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD