Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Triển vọng giống đậu nành HLĐN910 trên đất trồng tiêu

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  19
 Số lượt truy cập :  21813262
Chính sách mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Malaixia

Năm 2013, Chính phủ tuyên bố Chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (NSTIP) (2013 - 2020) đề ra các định hướng chiến lược cho chính sách và đầu tư KHCN&ĐM đề Malaixia chuyển sang nền kinh tế sáng tạo vào năm 2020. Sau đó, Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động khoa học để thực thi NSTIP, làm một trong những động lực thúc đẩy chiến lược chính của kế hoạch lần thứ 11 (2016 - 2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2013, Chính phủ tuyên bố Chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (NSTIP) (2013 - 2020) đề ra các định hướng chiến lược cho chính sách và đầu tư KHCN&ĐM đề Malaixia chuyển sang nền kinh tế sáng tạo vào năm 2020. Sau đó, Thủ tướng ban hành Kế hoạch hành động khoa học để thực thi NSTIP, làm một trong những động lực thúc đẩy chiến lược chính của kế hoạch lần thứ 11 (2016 - 2020).


Một số biện pháp nhằm thúc đẩy đổi mới công nghiệp, bao gồm ưu đãi về tài chính, hỗ trợ cho các tổ chức đoàn thể, hợp tác công tư, và thúc đẩy các mối liên kết giữa ngành khoa học, công nghiệp và chuyển giao kiến thức đã được đưa ra. Chính phủ đã phân bổ ngân quỹ nghiên cứu và phát triển, ví dụ như: Quỹ Công nghệ; Quỹ Khoa học; Quỹ Đổi mới Sáng tạo; Quỹ Chuyển đổi công nghệ (TAF) và các tổ chức khác, cho các cơ quan và bộ, ngành khác nhau. Để khuyến khích các ngành ưu tiên tăng BERD, một số viện nghiên cứu công nghiệp đã được đưa ra. Ví dụ, Trung tâm Sáng kiến Không gian vũ trụ Malaixia (AMIC) được thành lập để cung cấp những tập trung về nghiên cứu và phát triển.

Những điểm chính trong hệ thống KHCN&ĐM của Malaixia

Những thách thức mới: Hội đồng Khoa học và Nghiên cứu Quốc gia (NSRC) đã xác định 9 lĩnh vực ưu tiên trong NC&PT, bao gồm: đa dạng sinh học, an ninh mạng, an ninh năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chăm sóc y tế và sức khỏe, cây trồng và hàng hóa, vận chuyển và đô thị hóa và an ninh nguồn nước. Đề án Tài chính Công nghệ Xanh (GTFS) được xây dựng vào năm 2010 nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ xanh thông qua việc cải thiện năng lực tài chính để tiếp cận tín dụng ngân hàng. 2,5 tỷ USD (3,5 tỷ MYR) tín dụng ngân hàng đã sẵn sàng đến năm 2015. 127 dự án được tài trợ với tổng số tiền là 1,26 tỷ USD (1,77 tỷ MYR). Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, một số đề án đổi mới sáng tạo cấp cơ sở đã được xây dựng với nội dung hướng tới khai thác các cơ hội tiềm năng phong phú do khả năng hiểu biết, lĩnh hội kiến thức/thực hành mang lại. Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp dự kiến sẽ được xây dựng nhằm giải quyết những mối quan tâm của cộng đồng những người gặp khó khăn và thu nhập thấp.

Các nguồn tăng trưởng mới: Mô hình tăng trưởng kinh tế mới được Chính phủ Malaixia khởi xướng vào năm 2010, xác định 12 lĩnh vực kinh tế trọng điểm quốc gia (NKEAS) có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tổng thu nhập quốc gia dựa trên cơ sở tiềm năng của họ để nâng cao mức thu nhập và thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Malaysia trong thập kỷ tới, trong đó có: dầu, khí đốt và năng lượng; dầu cọ và cao su; dịch vụ kinh doanh; điện và điện tử; giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Những hình thức can thiệp chính sách chủ yếu được thực hiện dựa trên tinh thần quan hệ đối tác công - tư, với các cơ quan nghiên cứu công có nhiệm vụ cung cấp các loại hình hệ sinh thái mang lại giá trị kinh tế lớn cho mỗi quốc gia, phục vụ đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các sản phẩm, trong khi đó, người ta hy vọng các thực thể kinh doanh sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh và các chương trình nghị sự.

Tinh thần kinh doanh sáng tạo: Hoạt động ĐMST của các doanh nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, thường giới hạn trong số các doanh nghiệp sản xuất theo định hướng xuất khẩu năng động. Mặc dù chiếm gần 95% các cơ sở sản xuất nhưng chưa có đến 10% các DNVVN tham gia vào hoạt động NC&PT. Nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa kinh doanh, các khóa học về đào tạo kỹ năng kinh doanh cơ bản đã được xây dựng và bắt buộc thực hiện trong tất cả các chương trình đại học. Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới Toàn cầu Malaixia (MaGIC) mới được thành lập gần đây với số vốn 35,7 triệu USD (50 triệu MYR) nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong giai đoạn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp ở Malaixia.

Chuyển giao và thương mại hóa công nghệ: Hoạt động NC&PT của Malaixia bao gồm các viện nghiên cứu công và các trường đại học dựa trên nghiên cứu. Tất cả các trường đại học nghiên cứu công lập đóng vai trò quan trọng giúp giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Các quỹ hỗ trợ như: ScienceFund, InnoFund và TechnoFund được thành lập bởi Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (MOSTI) nhằm thúc đẩy tiềm năng thương mại hóa các sản phẩm đầu ra của hoạt động NC&PT được tài trợ công. Theo Kế hoạch Phát triển quốc gia lần thứ 10, Bộ Giáo dục Malaixia đã đề xuất Chương trình Chuyển giao kiến thức với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao tri thức chuyên môn cũng như các kết quả nghiên cứu thông qua các dự án được phối hợp thực hiện giữa các học viện, ngành công nghiệp và cộng đồng. Đến nay, có 254 dự án được tài trợ tổng cộng 25,7 triệu USD (36 triệu MYR), trong đó, ngành công nghiệp đóng góp khoảng một phần tư giá trị.
 
NASATI theo OECD.
Trở lại      In      Số lần xem: 118

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD