Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2023 cả nước nhập khẩu 411.702 tấn phân bón, tương đương 141,63 triệu USD, giá trung bình 344 USD/tấn, giảm 12,6% về lượng, giảm 9,4% kim ngạch nhưng tăng 3,7% về giá so với tháng 9/2023. So với tháng 10/2022 thì tăng 28,3% về lượng, nhưng giảm 7,8% kim ngạch và giảm 28% về giá.
 
Trong tháng 10/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc giảm nhẹ 1,8% về lượng, nhưng tăng 5,5% kim ngạch và tăng 7,5% về giá so với tháng 9/2023, đạt 207.965 tấn, tương đương 75,25 triệu USD, giá 361,9 USD/tấn; So với tháng 10/2022 tăng 8,5% về lượng, nhưng giảm 9,7% kim ngạch và giảm 16,8% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 10/2023 tiếp tục giảm 26,2% về lượng, giảm 34,6% kim ngạch và giảm 11,4% về giá so với tháng 9/2023, đạt 5.948 tấn, tương đương trên 2,17 triệu USD, giá 364,4 USD/tấn; so với tháng 10/2022 cũng giảm mạnh 84,5% về lượng, giảm 93,3% kim ngạch và giảm 57% về giá.
 
Tính chung trong 10 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,36 triệu tấn, trị giá gần 1,14 tỷ USD, giá trung bình đạt 338 USD/tấn, tăng 21,3% về khối lượng, nhưng giảm 12,6% về kim ngach và giảm 27,9% về giá so với 10 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 48,7% trong tổng lượng và chiếm 45,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,63 triệu tấn, tương đương 520,85 triệu USD, giá trung bình 318,7 USD/tấn, tăng 16,8% về lượng, nhưng giảm 10,9% về kim ngạch và giảm 23,7% về giá so với 10 tháng năm 2022.
 
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 6% trong tổng lượng và chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch, với 200.213 tấn, tương đương 93,94 triệu USD, giá trung bình 469,2 USD/tấn, giảm 7,4% về lượng, giảm 39,6% về kim ngạch và giảm 34,7% về giá so với 10 tháng năm 2022.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 402.529 tấn, tương đương 146,12 triệu USD, tăng 72,7% về lượng, tăng 1,2% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,43 triệu tấn, tương đương 745,02 triệu USD, tăng 18% về lượng, giảm 11,5% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 72,3% trong tổng lượng và chiếm 65,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 377.339 tấn, tương đương 61,39 triệu USD, giảm 14,5% về lượng, giảm 55,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,2% trong tổng lượng và chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 

Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023 kim ngạch nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2022.

 

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2023 tăng lượng, giảm kim ngạch
 

Thủy Chung - Vinanet/VITIC.