Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt 55,99 triệu USD, giảm 8,3% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 40,6% so với tháng 2/2020. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 117,02 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020.
 
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với trên 49,11 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2/2021 kim ngạch giảm 17,5% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 82,3% so với cùng tháng năm 2020, đạt 22,19 triệu USD.
 
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ chiếm 14,3%, đạt 16,72 triệu USD, tăng 42,8%. Tiếp đến thị trường Singapore đạt 12,35 triệu USD, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch.
 
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020. Riêng nhập khẩu từ thị trường EU trong tháng 2/2021 sụt giảm mạnh 57,2% so với tháng 1/2021 và cũng giảm 66,5% so với tháng 2/2020, chỉ đạt 2,44 triệu USD; tính chung cả 2 tháng đầu năm giảm 19%, đạt 8,13 triệu USD.

 

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 2 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

                                                                                                  ĐVT: USD 

Nguồn: VITIC

Thủy Chung  - VINANET.