Riêng tháng 4/2021 xuất khẩu 10.851 tấn chè, thu về 17,49 triệu USD, giá trung bình 1.611,7 USD/tấn, tăng 6,2% về lượng, tăng 9,7% về kim ngạch và tăng 3,3% về giá so với tháng liền kề trước đó.
Pakistan luôn là thị trường chủ đạo của xuất khẩu chè Việt Nam, đạt 10.342 tấn, tương đương 19,6 triệu USD, chiếm 28% trong tổng khối lượng chè xuất khẩu của cả nước và chiếm 33,3% trong tổng kim ngạch, tăng 12,4% về lượng và tăng 16% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt 1.895 USD/tấn, tăng 3,2%.
 
Thị trường Đài Loan đứng thứ 2, với 4.819 tấn, đạt 7,37 triệu USD, giá chè xuất khẩu sang Đài Loan đạt 1.528,8 USD/tấn, tăng 9,8% về lượng, tăng 10,9% về kim ngạch và tăng 1% về giá so với cùng kỳ năm trước; chiếm 13% trong tổng lượng và tổng giá trị xuất khẩu chè của cả nước.
 
Tiếp đến thị trường Nga chiếm 12% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 4.465 tấn, tương đương 7,02 triệu USD, giá 1.571,6 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 12,2%, 10,9%, tuy nhiên giá xuất khẩu tăng nhẹ 1,5%.
 
Đáng chú ý, xuất khẩu chè sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá xuất khẩu lại giảm; cụ thể, đạt 3.517 tấn, tương đương 5,19 triệu USD, giá 1.505,5 USD/tấn, lượng tăng 175%, kim ngạch tăng 152% nhưng giá giảm 8,5%.

 

Xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

Xuat khau che 4 thang dau nam 2021

 

Thủy Chung - VINANET, theo VITIC.