Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023 cả nước nhập khẩu 471.177 tấn phân bón, tương đương 156,37 triệu USD, giá trung bình 331,9 USD/tấn, giảm 0,2% về lượng, giảm 2% kim ngạch và giảm 1,7% về giá so với tháng 8/2023. So với tháng 9/2022 thì tăng mạnh 84,6% về lượng, tăng 29,6% kim ngạch nhưng giảm 29,8% về giá.
 
Trong tháng 9/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng trở lại 25,6% về lượng, tăng 40,3% kim ngạch và tăng 11,7% về giá so với tháng 8/2023, đạt 211.835 tấn, tương đương 71,33 triệu USD, giá 336,7 USD/tấn; So với tháng 9/2022 cũng tăng 40,5% về lượng, tăng 7,7% kim ngạch nhưng giảm 23,3% về giá. Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 9/2023 giảm rất mạnh 92,9% về lượng, giảm 93,3% kim ngạch và giảm 6,2% về giá so với tháng 8/2023, đạt 8.054 tấn, tương đương trên 3,32 triệu USD, giá 411,3 USD/tấn; so với tháng 9/2022 cũng giảm mạnh 68,2% về lượng, giảm 85,8% kim ngạch và giảm mạnh 55,3% về giá.
 
Tính chung trong 9 tháng năm 2023 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,95 triệu tấn, trị giá gần 995,77 triệu USD, giá trung bình đạt 337,3 USD/tấn, tăng 20,4% về khối lượng, nhưng giảm 13,2% về kim ngach và giảm 27,9% về giá so với 9 tháng năm 2022. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 48,3% trong tổng lượng và chiếm 44,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,43 triệu tấn, tương đương 445,66 triệu USD, giá trung bình 312,5 USD/tấn, tăng 18% về lượng, nhưng giảm 11% về kim ngạch và giảm 24,7% về giá so với 9 tháng năm 2022.
 
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch, với 194.265 tấn, tương đương 91,78 triệu USD, giá trung bình 472,4 USD/tấn, tăng 9,2% về lượng, nhưng giảm 25,4% về kim ngạch vàgiảm 31,7% về giá so với 9 tháng năm 2022.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 357.387 tấn, tương đương 129,63 triệu USD, tăng 73,7% về lượng, tăng 0,7% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12,1% trong tổng lượng và chiếm 13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,14 triệu tấn, tương đương 646,83 triệu USD, tăng 18,6% về lượng, giảm 11,8% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 72,4% trong tổng lượng và chiếm 65% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 341.862 tấn, tương đương 56,64 triệu USD, giảm 17,2% về lượng, giảm 58% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
 

Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng về khối lượng nhưng giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

 

Nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2023 gần 995,77 triệu USD
 
Thủy Chung -  Vinanet/VITIC