Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 9/2023giảm23,5% so với tháng 8/2023nhưng tăng2,1% so với tháng 9/2022, đạt 420,11 triệu USD.
 
Tính chung trong 9 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 3,82 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên gần 1,1 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 9/2023 đạt 115,98 triệu USD, giảm mạnh 50,6% so với tháng 8/2023và giảm28% so với tháng 9/2022.
 
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 17,9%, đạt gần683,42 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 123,13 triệu USD, tăng mạnh 38,5% so với tháng 8/2023 và tăng91,6% so với tháng 9/2022.
 
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 9/2023 nhập khẩu giảm2,4% so với tháng 8/2023nhưng tăng 17,7% so với tháng 9/2022, đạt 57,98 triệu USD; cộng chung cả 9 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 534,97 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch.
 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 9 tháng năm 2023 giảm 39,7% so với 9 tháng năm 2022, đạt 214,83 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 17,3%, đạt 230,47 triệu USD.

 

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2023 đạt trên 3,82 tỷ USD
 

Thủy Chung - Vinanet/VITIC.